ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
 
JUDr. Zdeňka Válková & Mgr. Michaela Sochová
 
 
 
+ 420 604 282 377
+ 420 737 564 441
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Zdeňka Válková
Mgr. Michaela Sochová
 

advokání kancelář a rozvodoví právníci Brno

 
 
  • RODINNÉ PRÁVO
  • TRESTNÍ PRÁVO
  • ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA
 
 
 
  • OBČANSKÉ PRÁVO
  • OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ
  • NEMOVITOSTI
 
 
 
 
 
  • ROZVODY
 
 
 
 
 

KVALITNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY

 
 
 
Hledáte profesionální právní služby? Obraťte se na naši advokátní kancelář, která poskytuje odborné služby a poradenství. Věnujeme se rodinnému, občanskému, trestnímu právu, ověřujeme podpisy, řešíme úschovy finančních prostředků, zajišťujeme vše kolem nákupu či prodeje nemovitostí.

 
 
 
 
Vše kolem rozvodu je stresující. Oslovte naši advokátní kancelář v Brně, která se specializuje na rozvody a rodinné právo a zajišťuje úplný právní servis při rozvodu manželství. Poskytujeme předrozvodové poradenství, zastupujeme v rozvodovém řízení, při vypořádání společného jmění manželů, ve věcech výkonu rodičovské odpovědnosti k nezletilým dětem, v řízení o výživné nezletilých, zletilých dětí, v řízení o výživné manžela či manželky, bývalého manžela či manželky. Zpracováváme dohody o vypořádání společného jmění manželů a dohody o výkonu rodičovské odpovědnosti k neztletilým dětem pro dobu do i pro dobu po rozvodu manželství. Snažíme se dojit k nejlepšímu řešeni pro Vás. Při komplexních právních službách v dané oblasti nabízíme zvýhodněné cenové balíčky právních služeb.
 
 
Naše advokátní kancelář dále nabízí klientům právní služby i v jiných odvětvích práva než je právo rodinné. Poskytujeme právní služby i v oblasti občanského práva, zejména pak právních vztahů k nemovitostem. Zajišťujeme komplexní právní servis při převodu nemovitostí, a to včetně advokátní úschovy, ověřování podpisů a návrhů na vklad.
 
 
 
Naše advokátní kancelář zastupuje rovněž klienty v oblasti trestního práva, a to jak v obhajobách ex offo, tak na plnou moc. Obhajobu v trestních věcech poskytujeme od samého počátku pro celé trestní řízení, včetně průběžných konzultací. Rovněž zastupujeme v trestním řízení s náhradou škody poškozené subjekty.
 
 
 
V případě potřeby operativně zajišťujeme spolupráci osvědčených a renomovaných představitelů příbuzných odborností, tj. notáře, exekutora, daňového poradce, znalce při vypracování potřebného znaleckého posudku.
 
 
 
 
Naší specializací je především rodinné právo.
Nabízíme veškeré právní služby spojené s rozvodovým řízením.